https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ KaosConsult introduceert het Passend Onderwijs Constructie-model (POC) | Nieuws | KaosConsult

KaosConsult introduceert het Passend Onderwijs Constructie-model (POC)

KaosConsult introduceert het Passend Onderwijs Constructie-model (POC). Het POC is een extreem flexibel onderwijs design model, waarmee maatwerk-leren voor en met leerlingen en leerling-groepen kan worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Het heeft een onderwijskundige én een communicatieve basis, waardoor kortcyclische aanpassingen in leerarrangementen i.s.m. het kind en ouders kunnen worden vormgegeven. De eerste toepassingen worden nu vormgegeven in het kader van thuiszittende leerlingen, die in reguliere of alternatieve leertrajecten zich richting startkwalificatie ontwikkelen (zie ook ACT!). Zodra een onderwijsinstelling zich realiseert dat uitsluitend met maatwerk leerlingen binnen regulier bekostigd onderwijs kunnen worden gehouden, kan men met het POC zelfs onderpresteren en uitvallen richting thuiszitten voorkomen. Dit zou wel eens dé uitdaging voor het onderwijs van de komende 5 jaar kunnen worden!
Meer informatie: 0638180921 of info@kaosconsult.nl