https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Expertise | KaosConsult

Onze expertise: lerend organiseren

Stacks Image 730

Werkterreinen

 • Onderwijsontwikkeling
 • Organisatie ontwikkeling
 • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
 • Inter-organisatorische samenwerking
 • Innovatie projecten ontwikkelingssamenwerking
Stacks Image 632

Leren

 • Leren: kennisverwerven voor creativiteit
 • Leerinterventies plegen
 • Coachen
 • Trainen
 • Professionaliseren
 • Teamleren
 • Curriculum Designing, o.a. op basis van POC (Passend Onderwijs Constructie) en 4D/ID
 • Corporate curriculum
 • Creativiteit benutten
 • Combinatie effecten maken
 • eLearning inrichten
 • Proces- & opbrengst gericht werken
Stacks Image 662

Organiseren

Stacks Image 722

Werktheorieën

Kern overtuiging

Stacks Image 732
De wereld is te complex om te begrijpen. Laten we dat accepteren.
We zijn deel van de wereld. Laat ons proberen een goed ‘lid’ te zijn.
Slim, onze intelligentie gebruikend.
Echter sober, vanwege ons destructief ‘weten’!

Guiding ourselves in complexity is our mission.
Met slimme interventies sociaal innoveren wij in complexe situaties.
Groei zien en daaraan bijdragen, deelgenoot worden.
Kijkend naar ‘fractale formules’ proberen we te beïnvloeden waar we kunnen:
 • in persoonlijke ontwikkeling
 • in groepsontwikkeling
 • in organisatorische ontwikkeling
 • in sociale- and samenlevingsontwikkeling
 • in globale balans
Ofschoon deze statements kunnen overkomen als abstracte betekenissen, handelen we - in tegenstelling daarop - in dagelijkse processen.
Ervaren in het vinden van ‘het anders kunnen doen’, hebben we een breed palet van aanpakken ontwikkeld om adequaat te kunnen beïnvloeden.
Op deze website vindt u teksten en casussen in diverse sectoren en situaties die voorbeelden zijn van ons handelen gericht op anderen te ondersteunen.