https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Samenwerken aan inclusie | Nieuws | KaosConsult

Samenwerken aan inclusie

Er is veel geschreven over samenwerken en de voorwaarden die leiden tot succes. Zo wordt er geschreven over het hebben van een gezamenlijk doel, motief of belang. Of over het hebben van gemeenschappelijke taal en denken. En over het hebben van vertrouwen in elkaar. Samenwerkingsrelaties blijken niet eenvoudig en bijna altijd voor een bepaalde duur. In een netwerksamenleving is ook de vluchtigheid van samenwerkingsrelaties aan de orde. Hoe zijn dan duurzame effecten te realiseren?
Samenwerken vraagt aandacht en energie. Van productief samenwerken is dan gauw geen sprake. Niet zelden gaat dit ten koste van het gezamenlijke doel en belang. De gezamenlijke focus komt in het geding. De aandacht keert zich naar binnen. De synergie verdwijnt.
Binnen deze context zijn samenwerkingsrelaties te zien op persoonlijk, professioneel, groeps-, organisatie en institutioneel niveau. Het bijzondere daarvan is dat het persoonlijke niveau op alle andere niveaus aanwezig blijft; andersom niet.

Lees meer in bijgaande
tekst over:
  • Public Private Relationships
  • De Triple Helix benadering
  • De Quadruple Helix benadering
  • Een praktijk casus: Inclusie van jongeren