https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Inclusief handelen maakt het verschil | Nieuws | KaosConsult

Inclusief handelen maakt het verschil

In het sociale domein is KaosConsult actief als Advies Centrum Thuiszitters (ACT!). Sinds 2016 is hard gewerkt om uitval uit onderwijs te voorkomen en - vooral - op casuïstiek niveau leerlingen die als thuiszitters langdurig waren uitgevallen weer terug in ontwikkeltrajecten te brengen. Daarbij werd altijd gekeken naar welke bijdragende en tegenwerkende actoren en factoren het krachtenveld maakten, opdat voor deze thuiszitters de hoogst mogelijke doelen konden worden bereikt.
Deze omschrijving past bij wat we zijn gaan noemen 'inclusief handelen'.

Inclusief handelen is het handelen van professionals in afstemming met ouders van leerlingen dat gericht is op:
  • het wegwerken van alle barrières die deelname aan ontwikkeltrajecten in de weg staan
  • het nemen van verantwoordelijkheid om ontwikkeltrajecten van alle leerlingen duurzaam te borgen
  • het voortdurende bekwaam worden van professionals om alle leerlingen effectief te kunnen bedienen
  • het formuleren van hoge verwachtingen van alle leerlingen, waardoor kansen gelijkheid wordt bevorderd

Aangezien dit 'inclusief handelen' de realistische bijdrage is van ACT! starten we per 1 november 2021 door onder onze nieuwe naam en identiteit:
Act-Inclusief. Act-Inclusief.nl wordt de nieuwe url. In de ontwikkeling van de website van ACT! wordt niet meer geïnvesteerd.
Ons nieuwe logo ziet er als volgt uit:Banner ACT!-Inclusief