https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Vragen aan schoolleiders VO | Nieuws | KaosConsult

Vragen aan schoolleiders VO

Wie het onderwijsnieuws bijhoudt, ziet de grote thema's. Veel van de thema's komen ondanks 'Dijsselhof' toch uit de koker van het ministerie OCW en de sectororganisaties (PO-, VO, MBO, HBO-raden). Of anderszins van buiten het onderwijs. Deze van buiten naar binnen beweging verloopt daarnaast vaak via de hiërarchische lijn. Minder thema's komen uit het onderwijsveld zelf of 'van onderaf'.

Dit is de context voor onze vragen. Wij zijn benieuwd naar de thema's die niet of wel de onderwijspraktijk van leren en doceren, de schoolorganisatie en vooral de onderwijsresultaten beïnvloeden.

Bijvoorbeeld: 'flipping-the-classroom' is typisch een thema dat zich binnen het primaire proces afspeelt. Met de jump naar 'flipping the system' ontbreekt het aan fundamentele deliberatie over een 'flipped school'. Dan is het niet verwonderlijk dat de herpositionering en doorontwikkeling van de onderwijsprofessional in termen van verbonden autonoom maar mondjesmaat verloopt. De ideologie van de autonome docent wordt in de praktijk vergezeld door de sturingsacceptatie van docenten naar de verschillende stakeholders: accepteren zij sturing van de leerlingen, mede-collega's, de teamleider, de directie en/of het bestuur? Een onderzoek waard!

Vergelijkbare vragen gaan over de thema's:

  • Welke resultaten binnen de school zijn er a.g.v. het sector akkoord van de VO-raad met het ministerie OCW in de school waarneembaar?
  • Wat zijn uw ervaringen en resultaten inzake de inzet van Strategisch HRM?
  • Welke onderwijskundige en organisatorische flexibiliteit is te ontwikkelen opdat het thuiszitters-probleem nog beter het hoofd kan worden geboden door ook uw school?
  • Wat merkt de school van de professionalisering initiatieven a.g.v. de Lerarenagenda van het ministerie, en vooral:
  • Of persoonlijke ambities van schoolleiders daadwerkelijk veranderingen binnen de school teweeg brengen.

Wij stellen uw reactie na het lezen van onderstaande tekst bijzonder op prijs. Bel ons: 0638180921