https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Colleges & onderzoeksbegeleiding | Nieuws | KaosConsult

Colleges & onderzoeksbegeleiding

Hans Pollen van KaosConsult is gevraagd om voor diverse groepen van studenten van het nieuwe marktgerichte opleidingscentrum 'Leven Lang Leren' (Academica) colleges te verzorgen waarmee zij leren zelfstandig onderzoek te doen in het belang van de organisatie waaraan zij zijn verbonden. Dit past binnen de trend om vooral evidence-informed beslissingen te nemen i.p.v. de veelvuldig zichtbare praktijk van 'jumping to solutions'.
Deelnemers doorlopen in hun afstudeerproject voor het behalen van hun Master-diploma de wetenschappelijke praktijk gerichte onderzoekscyclus en krijgen begeleiden bij het verrichten van hun eigen onderzoek. De overheid is enkele jaren geleden begonnen met het stimuleren van academische kennis binnen schoolorganisaties.

In studiejaar 2020-2021 hebben schoolleiders ondermeer de volgende onderzoek/thesis-onderwerpen uitgewerkt:
 • Ontwikkelen van professionele leergroepen (po)
 • Integratie van engels op de basisschool met bestaande vakken (po)
 • Het meten van professionele samenwerking in het traject naar een Intergraal Kind Centrum (po)
 • Geven van feedback als essentiele instructie-wijze (vo)
 • Het verbeteren van klankherkenning door Eritrese kinderen bij aanvankelijk lezen (po)
 • De ontwikkeling van een 'kijkinstrument' voor close reading (po)
 • Het toepassen van een kwaliteitsaanpak voor nivelleren problemen in leesonderwijs (po)
 • Professionele identiteitsspanningen in een veranderend educatief landschap (po)
 • Fusie als oplossing bij krimp (po)
 • Invloed van coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen (po)
 • Het verbeteren van kindgesprekken (po)
 • Het versterken het rekenonderwijs voor sterke rekenaars (po)
 • Naar een professionele cultuur (po)
 • Zaakvakkenintegratie in een High Performance School (vo)
 • Welk gedrag laten docenten zien bij 'hanteren van hoge verwachtingen aan leerlingen' (vo)
 • e.a.

Voor meer informatie:
website Academica