https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Assistentie verlenen aan programmamanager 'Inkoop Proces' | Nieuws | KaosConsult

Assistentie verlenen aan programmamanager 'Inkoop Proces'

Een corporate programma bij een rijksoverheidsdienst start op. KaosConsult assisteert de programmamanager inzake het complexe programmaproces, adviseert bij waardering van aanbiedingen van externe aanbieders, verwoordt visie, doet onderzoek naar stakeholders, becommentarieert uitgangspunten en KPI-keuzes en levert bijdrage aan corporate, ministerieel en interdepartementaal positioneren.