https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Alliantie in HRdiensten | Nieuws | KaosConsult

Alliantie in HRdiensten

KaosConsult en Alltop zijn een alliantie aangegaan onder de noemer 'HRdiensten'. HRdiensten staat organisaties bij inzake Strategisch Personeels Management (SPM). Het gaat daarbij om de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het personeel in lijn te brengen met de ontwikkeling van een nieuwe koers van de organisatie.
Recruitment draagt als dienst bij om passende professionals te vinden die de organisatie helpen de nieuwe koers waar te maken.
LogoHRdiensten

Focus bij SPM ligt op de overheidssector, het onderwijs en commerciële organisaties.
Focus bij Recruitment ligt op ICT- en Financiële professionals.