https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Webinar over het 'Stadscurriculum' | Nieuws | KaosConsult

Webinar over het 'Stadscurriculum'

EDW17 Thank you card
In het kader van de Educational Design-week verzorgt Hans Pollen namens Education Cities Nederland een webinar over het ontwikkelen van een Stadscurriculum. Alle info over die week kunt u hier vinden.
Info over de webinar:
(verlopen).

Waarom?
Bij veel onderwijs design activiteiten wordt uitgegaan van ‘leren voor later’, ‘leren voor positie in de samenleving’. ECN vindt deze aanname gedateerd. Voorbereiden voor de samenleving door kinderen/leerlingen eerst buiten de samenleving te houden, en in een klaslokaal te stoppen? Leren ‘over’ i.p.v. ‘leren door doen’? ECN keert dit om: met een Stadscurriculum leert de leerling in de stad de mogelijkheden van leren door omvormen en doen. Waar mogelijk ontstaat er behoefte aan leeractiviteiten om ‘schools’ te ondersteunen.

Programma:
  • Oriëntatie op het thema ‘Stadscurriculum’
  • Aanvliegroute: wie ontwerpt hoe een Stadscurriculum?
  • Een casus: wat kunnen leren we van het realiseren van een studenten-inwoon-bij-bejaarden-woonruimte?
  • Wat is de aard van designvragen die we stellen?
  • Jouw stad leren kennen, kennisbronnen vinden, medeleerders vinden: mapping the city
  • Een realisatie-project
  • Afsluiting

Beoogde impact:
  • Bewustzijn over andere functie, vorm en inhoud van educatieve initiatieven dan doorgaans binnen het educatieve systeem.
  • De burger/jongere/oudere heeft right to challenge tot omvormen in de steden en wordt daarin ondersteund door educatieve (en alle andere bijdragende) diensten i.p.v. andersom.
  • De mogelijkheden van een democratische ontwerpbenadering (ontwerpende leerder i.s.m. lerende ontwerpspecialist) samen verkennen.